تبلیغات
این منتقم... - پاسخ استدلالى آیت الله العظمی روحانی به شبهات موجود درباره بیدار نمودن افراد براى نماز
 
این منتقم...
شیعتی مهما شربتم عذب ماء فاذكرونی أو ســمعـتـم بشــهید او غریـب فانـدبونی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مرتضی جاوید فر
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما کاربر عزیز آیا حج باید تحریم شود یا نه ؟(البته با توجه به بی احترامی که وهابیت و آل سعودی نسبت به شیعیان دارند)برچسبها
با توجه به شبهاتی که در جامعه و مخصوصا در بین جوانان در مورد عدم لزوم بیدار نمودن افراد برای نماز مطرح می باشد، حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی در رساله ای استدلالی و در جهت پاسخگویی به شبهات موجود، به اثبات لزوم بیدار نمودن شخص نائم پرداخته اند که متن کامل آن در ادامه می خوانید :
 
هو العالم; كسى كه وظیفه اش پاسدارى از دین است اگر در مورد بیدار نمودن افراد براى نماز که  وظیفه ای بسیار مهم است، سكوت كند، قطعا موجب ترك این عمل عظیم خواهد شد. پس در این حال بر خود لازم دیدم كه مسأله را به خوبى روشن كنم ، لذا از طریق كتاب و سنت، عقیده خود را، در ارتباط با این مسأله اظهار مى نمایم. در كلمات فقهاء به جواز و رجحان آن و بلكه به وجوبش تصریح شده است. که نظر من هم بر وجوب بیدار نمودن شخص نائم هست .

1ـ مفید (ره) در مسأله جواز اذان قبل از دخول فجر، مى گوید: قبل از دخول وقت گفتن اذان براى بیدار كردن نائم و واداشتن به نماز، مانعى ندارد.
2ـ علامه در این مسأله بعد از اختیار جواز مى گوید: به عقیده ما در گفتن اذان فائده هست،كه نائم بیدارشود و اقامه نماز نماید.
3ـ محقق اردبیلى مى فرماید: در احادیث وارد شده كه تكرار فصول اذان براى انجام جماعت و اخبار ناسى و نائم، جایز است و این بر جواز ایقاظ نائم براى اقامه نماز، دلالت مى كند.
تعداد دیگرى از فقهاء هم در كلماتشان همین را قبول كرده اند.

و در كتب حدیث دو باب آورده شده و در آنها احادیث زیادى است كه به مطلوبیت ایقاظ (بیدار نمودن) نائم دلالت مى كند:

1ـ باب حكم ایقاظ نائم براى نماز، (در ابواب مواقیت صلوة آمده).
2ـ (بابى است در مورد كسى كه نماز شب مى خواند لازم است خانواده اش را متوجه كند و آنها را براى نماز بیدار نماید.)

به هر حال براى رجحان بیدار كردن و بلكه بر وجوبش چند وجه و دلیل وجود دارد:

دلیل اول: ادله امر به معروف و نهى از منكر است. دلالت ادله امر به معروف و نهى از منكر بعد از بیان دو مقدمه آشكار مى شود:

مقدمه اول: این از قواعد قطعى است كه امتناع اختیارى منافى اختیار نیست و براى این قاعده دو مورد وجود دارد :

1ـ امتناع فعل اختیارى به خاطر عدم تعلق اراده و اختیار به آن، با خود اختیار منافاتى ندارد و اشاعره در این خصوص مخالفند و به جبر قائل اند، مدعایشان این است هر فعلى از افعال ممكنات به علتى نیاز دارد و آن یا موجود است و یا معدوم، به حسب اول وجود فعل واجب مى شود و نسبت به دومى ممتنع مى گردد. پس هیچ اختیارى نخواهد بود كه توضیح مطلب و پاسخش در محل مناسبى باید داده شود.

2ـ فعل اختیارى با واسطه، امتناعش به خاطر اختیار واسطه، منافى اختیار نیست، مانند این كه كسى خودش را از بلندى پرتاب مى كند، سقوط قبل از القاء هم یك كار ممكن است به واسطه قدرتى كه او نسبت به القاء  و عدم آن دارد.

پس امتناع او از اختیار القاء، با اختیار منافاتى ندارد چون همین امتناع خودش به اختیار باز مى گردد و این مسأله بیشتر در خصوص عقاب و مجازات مورد توجه است و عقلاء مولا را مذمت نمى كنند، اگر چنین شخصى را مجازات كند چون این كار را درست مى دانند و اما در مورد خطاب، امتناع منافى آن است هر چند كه با اختیار است و در این مورد ابوهاشم مخالف است زیرا وى معتقد است كه امتناع اختیارى، با اختیار در خطاب هم منافاتى دارد و احدى از عقلاء در عدم منافاتش، با اختیار اختلافى ندارد.

مقدمه دوم: گاهى قدرت اصلا دخالتى در ملاك حكم ندارد بلكه خود فعل به مصلحت توصیف مى شود مكلف قادر باشد یا نباشد، و در این مورد، مسئله قدرت، یك شرط عقلى است.

و گاهى قدرت شرط و دخیل در ملاك حكم و هم چنین توصیف فعل را به مصلحت بودن به خود اختصاص مى دهد، در این مورد قدرت، شرط شرعى مى گردد، مانند باب وضوء، كه قدرت داشتن بر وجود آب، شرط شرعى است كه این از آیه كریمه (1) هم استفاده مى شود لیكن به قرینه آنچه در تفصیل موجود، در میان، (وجدان الماء، و عدم وجدان آن) آمده، بر واجب بودن وضوء و غسل در صورت اول، و تیمم در صورت دوم دلالت دارد.

و اما مقام، یعنى وجوب نماز بر نائم، از قبیل اولى است به این معنا كه نائم در حال نوم به خاطر قدرت نداشتن بر نماز، نسبت به آن مكلف نمى باشد، ولى قدرت در وجوب نماز شرعاً هیچ تأثیر ندارد بلكه تقید به حكم عقل است چون اطلاق ادله وجوب نماز را شامل مى شود، روى همین قاعده، كسى كه قدرت را مؤثر در حكم نمى داند، نسبت به حكم و تكلیف براى غیر مقدور مانعى نمى بیند و هنگامى كه بر این مطلب ثمره عملى مترتب شود، (كه ما هم بعید ندانستیم) شكى در وجوب صلاة بر نائم نیست، و این مضافاً بر دلیل وجوب قضاء برنائم، كه متوقف بر صدق فوت است و تفاوت نمى كند، فائت، خود واجب باشد یا ملاك ملزم آن. بنابراین تردیدى نیست كه نماز نسبت به نائم ملاك ملزم دارد ولى عدم قدرت او در حال خواب منشأ مى گردد براى عدم حكم به وجوب، بعد از آنكه این دو مقدمه ملاحظه گردید.

ظاهر مى شود كه كسى كه مى خوابد و مى داند یا احتمال مى دهد كه براى نماز صبح بیدار نمى شود چنانچه بیدار نشود و نماز ترك شود مستحق عقاب مى شود و او از خداوند دور مى گردد، پس ادله امر به معروف و نهى از منكر، به اطلاق یا به فحوى بر وجوب ایقاظ نائم دلالت مى كند تا نمازش را اقامه كند و معاقب نشود.

دلیل دوم: به علاوه عقل هم به حسن امر به معروف و نهى از منكر حكم مى كند و همین حكم مستلزم آن است كه شرعاً هم به این دو موضوع امر شود. به خاطر ملازمه اى كه در میان حكم عقل و حكم شرع وجود دارد، همین عقل مستقلا بر خوبى نجات دادن كسى از عقاب و دورى از پروردگار، حكم مى كند. این را هم مى توان وجه دیگرى، بر وجوب بیدار كردن نائم، غیر از ادله امر به معروف لفظى قرار داد، چون براى خودش دلیل است.

دلیل سوم: بیدار كردن رجحان دارد، چون بدین وسیله در حق نائم احسان مى شود و عذاب از او رفع مى گردد و تعاون بر عمل خیر است و غیر از این از عناوینى كه در شریعت به مقتضاى اطلاق احادیث مطلوبیت دارند. پس تمام آن روایات بر مطلوب بودن بیدار كردن دلالت دارد.

دلیل چهارم: آیه كریمه: (ولتكن منكم امة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون) (2) ظاهر آیه بر وجوب دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر دلالت مى كند و در ذیل آن تأكید مى كند كه رستگارى و سعادت اجتماع و اصلاحشان بر این است كه منحرفین از طریق حق بسوى آن، دعوت شوند و كسانى كه در پرتگاه سقوط واقع شده اند آنها را نجات دهند و خلاصه آیه شریفه رستگارى را در دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منكر محصور كرده است و بدیهى است كه نماز براى نائم خیر است و بیدار كردنش دعوت به خیر است پس به دلیل همین حكم در آیه، بیدار كردن واجب مى شود.

دلیل پنجم: نصوص زیادى كه به این مسئله تصریح دارند.

1ـ صحیح معاویة عن الامام الصادق (ع) قال لى، اقرأ فى الوتر فى ثلاثتهن بقل هو الله و سلم فى الركعتین توقظ الراقد و تأمر بالصلاة (3).
2ـ معتبره الاخرعنه (ع) فى التسلیم فى ركعتى الوتر ـ فقال توقظالراقد و تكلم بالحاجة (4).
3ـ معتبریعقوب بن سالم بن ابى عبدالله(ع)عن الرجل یقوم من آخر اللیل فیرفع صوته بالقرآن، فقال (ع): ینبغى للرجل اذا صلى فى اللیل ان یسمع اهله لكى یقوم النائم و یتحرك المتحرك (5). (و این حدیث در علل و نظیرش در تهذیب آمده است). (6)
4ـ و خبر الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیه علیهما السلام ـ قال ان علیا (ع) كان یخرج الى صلاة الصبح و فى یده درة فیوقظ الناس بها فضربه ابن ملجم لعنه الله ـ الخبر (7)
5ـ و نحوه خبر قرب الاسناد عن السندى بن محمد البزاز عن ابى البخترى عن جعفر بن محمد عن ابیه (ع).
6ـ خبر لوط بن یحیى عن اشیاخه و اسلافه فى خبر طویل فى كیفیة شهادة امیرالمومنین على (ع) الى ان قال ـ و كان صلوات الله علیه اذا اذن لم یبق فى بلدة الكوفة بیت الا اخترقه صوته الخبر (8).
7ـ خبر ابى سعید الخدرى عن النبى (ص): اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل فتوضئا وصلیا، كتبا من الذاكرین الله و الذاكرات (9).
8ـ خبر البكرى در بیان شهادت امیرالمؤمنین (ع) كه راوى گوید: و كان من كرم اخلاقه(ع)انه یتفقد النائمین فى المسجد و یقول للنائم الصلاة یرحكم الله، الصلاة مكتوبة علیك الخ (10)
9ـ خبر عبدالرحمن الوارد فى الدعاء و السواك عند القیام باللیل ـ و كان ابوعبدالله (ع) اذا قام آخر للیل یرفع صوته حتى یسمع اهل الدار (11).
10ـ و خبر القطب الراوندى فى لب اللباب عن النبى (ص)، رحم الله عبداًقام من اللیل فصلى و ایقظ اهله فصلوا (12).
11ـ خبر محمد بن یحیى الصولى قال حدثنى امى و اسمها عذر ـ قال اشتریت مع عدة جوار من الكوفة و كنت من مولداتها قالت فحملنا الى المأمون و كنا فى داره فى جنة من الأكل والشرب و الطیب و كثرة الدنانیر فوهبنى المأمون للرضا (ع) فلما صرت فى داره فقدت جمیع ما كنت فیه من النعیم و كانت علینا قیمة، 1ـ تنبهنا باللیل 2ـ و تأخذ نا بالصلاة و كان ذلك من اشد شىء علینا (13).

دلیل ششم: ممكن است بر موضوع مذكور استشهاد شود به نصوصى كه در اذان وارد شده.

1ـ احادیثى كه دلالت مى كند بر جواز اذان قبل از دخول وقت در هنگام صبح مانند معتبر ابن سنان در مورد صدا زدن قبل از طلوع فجر ملاحظه شود. حضرت در این رابطه فرمود: عیب ندارد ولى سنت این است كه به موقع فجر این كار انجام داده شود و همین عمل (یعنى اذان قبل از فجر) به نفع همسایگان مى انجامد (14).
2ـ معتبرة دیگر از امام صادق (ع) قال قلت له، ان لنامؤذنا یؤذن باللیل فقال (ع) اما ان ذلك ینفع الجیران لقیا مهم الى الصلاة، و اما السنة فانه یتادى مع طلوع الفجر (الخبر) به حضرت عرض كردند ما مؤذنى داریم كه در شب (قبل از طلوع فجر) اذان مى گوید فرمود: این كار به سود همسایه ها تمام مى شود چون به نماز برمى خیزند، و اما سنت این است كه اذان با طلوع فجر همزمان باشد (15).
و به این حدیث عده اى از فقهاء مانند، مفید و علامه ،در جواز ایقاظ نائم و مطلوبیت آن استناد نموده اند.
3ـ آنچه بر تكرار فصول دلالت مى كند، مقصود اینكه همه (حى على الفلاح) را، به جاى (الصلاة خیر من النوم) در اذان صبح بگویند و محقق اردبیلى به آن در جوز ایقاظ استدال نموده.
4ـ حدیثى كه دلالت دارد بر استحباب قیام مؤذن در مكان مرتفع، و این كه وى باید صداى مناسب اذان را داشته و با صداى بلند گوید (16).
5ـ از میان نصوصات، آن حدیثى كه در مورد حضرت امیر المؤمنین على (ع) وارد شده كه حضرت هر وقت اذان مى گفت در شهر كوفه منزلى پیدا نمى شد كه صداى ایشان را نشنود (17).
6ـ احادیثى كه متضمن این معناست كه در اذان صبح جایز است این جمله را گفتن (الصلاة خیر من النوم) یا بعد از (حى على الصلاة) و یا بعد از اتمام اذان، نه به نسبت این كه آن از وظایف و شئونات نماز است، بلكه بخاطر ایقاظ نائم است كه در معناى این جمله آمده است (18).

محمد صادق حسینی روحانی

-------------------------------------------------------------------------------

1- مائده/ 9 ـ نساء /43.
2- آل عمران / 104
3- التهذیب ج 2/128
4- مصدر سابق
5- جامع احادیث الشیعه ج 7/173
6- جامع احادیث الشیعه ج 4/221
7- مصدر سابق
8- جامع احادیث الشیعه ج 4/699
9- مجمع البیان 4/358
10- جامع احادیث الشیعه 7/175
11- جامع احادیث الشیعه، 7/174
12- مستدرك الوسائل باب 49 من ابواب مواقب الصلواة 84
13- نفس المصدر 174
14- وسایل باب 8 من ابواب الاذان و الاقمة حدیث 8 ـ 7
15- وسایل باب 23 من ابواب الازان و الاقامة و باب 22 حدیث 2
16- وسایل باب 16 من ابواب الاذان و الاقامة
17- جامع احادیث الشیعه ج 4 ص 700
18- وسایل باب 22 من ابواب الاذان و الاقامة.نوع مطلب : مختلف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 05:09 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis canada on line buy cheap cialis in uk enter site natural cialis we recommend cheapest cialis interactions for cialis cialis generico en mexico generic cialis at walmart click now cialis from canada only now cialis 20 mg cialis en mexico precio
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:54 ق.ظ

You mentioned this exceptionally well.
cialis para que sirve india cialis 100mg cost cialis generic cialis pas cher paris venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis professional yohimbe cialis 200 dollar savings card cialis super kamagra acquistare cialis internet
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:30 ق.ظ

Fantastic facts. Many thanks!
no prescription cialis cheap venta cialis en espaa cialis 200 dollar savings card cialis en mexico precio warnings for cialis tesco price cialis female cialis no prescription look here cialis cheap canada effetti del cialis india cialis 100mg cost
سه شنبه 13 آذر 1397 03:28 ب.ظ

Appreciate it! A lot of tips!

generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis 5mg cialis name brand cheap cialis en 24 hora cialis rezeptfrei cialis savings card cialis 20 mg cut in half tadalafil 20 mg no prescription cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 03:15 ب.ظ

You actually explained it exceptionally well.
cialis online holland are there generic cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generico postepay we like it cialis soft gel cialis pas cher paris order generic cialis online preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store buy cheap cialis in uk
یکشنبه 11 آذر 1397 03:29 ق.ظ

This is nicely said! !
enter site natural cialis generic cialis at walmart opinioni cialis generico venta cialis en espaa import cialis cialis name brand cheap cialis uk click here take cialis cialis australia org buy cialis online nz
جمعه 9 آذر 1397 03:48 ب.ظ

You have made the point!
sublingual cialis online cialis arginine interactio rezeptfrei cialis apotheke generic low dose cialis walgreens price for cialis cialis coupons printable cialis generico cialis official site cuanto cuesta cialis yaho wow cialis tadalafil 100mg
جمعه 9 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Point clearly used!.
cialis generico can i take cialis and ecstasy cialis daily new zealand tadalafil 10 mg cialis 5 effetti collaterali interactions for cialis cialis pas cher paris cialis arginine interactio look here cialis order on line cialis sicuro in linea
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:40 ب.ظ

Great information. Thanks.
buy name brand cialis on line il cialis quanto costa cilas costo in farmacia cialis where cheapest cialis warnings for cialis cialis 5 mg buy wow cialis tadalafil 100mg cialis prezzo in linea basso buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:13 ب.ظ

Well expressed without a doubt! !
cialis kaufen cialis canada generic cialis 20mg uk cialis pills boards cheap cialis cialis generico en mexico ou acheter du cialis pas cher buy original cialis cialis vs viagra generic cialis with dapoxetine
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:08 ق.ظ

Thanks a lot. Lots of write ups!

discount cialis cialis coupons acheter cialis meilleur pri cialis generico postepay are there generic cialis the best choice cialis woman wow cialis 20 cialis italia gratis cialis name brand cheap canada discount drugs cialis
جمعه 20 مهر 1397 01:05 ق.ظ

Many thanks, Plenty of stuff!

buy generic levitra buy generic levitra buy generic levitra levitra 10 mg prezzo buy levitra 20 mg buy levitra buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen levitra prices levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 02:04 ب.ظ

You said that very well.
deutschland cialis online female cialis no prescription generic cialis pill online prix de cialis cialis free trial import cialis cialis authentique suisse cialis australian price cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg buy
یکشنبه 8 مهر 1397 09:07 ق.ظ

Many thanks, I value this!
cialis usa cost tadalafil tablets wow cialis tadalafil 100mg click now buy cialis brand cialis herbs achat cialis en itali cialis baratos compran uk overnight cialis tadalafil only best offers cialis use achat cialis en suisse
شنبه 7 مهر 1397 09:46 ق.ظ

Seriously lots of terrific facts!
cialis diario compra generic cialis at the pharmacy we use it cialis online store buy online cialis 5mg cialis uk cialis generique 5 mg cialis daily reviews cialis generika in deutschland kaufen purchase once a day cialis tadalafil 10 mg
شنبه 31 شهریور 1397 10:46 ب.ظ

You said it very well.!
drugs for sale online canadian pharmacy viagra canada online pharmacies for men canadian viagra canada vagra canadian drug store canadian rxlist canada medications information canadian discount pharmacies in ocala fl canada medications information
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:29 ب.ظ

Many thanks! I enjoy this.
cialis 5 mg funziona when will generic cialis be available cialis generic click here cialis daily uk cialis pills boards we recommend cheapest cialis price cialis per pill generic cialis at the pharmacy venta cialis en espaa generic cialis pro
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:18 ق.ظ

Thanks a lot! Ample write ups!

canadian online pharmacies legitimate online canadian pharmacy pharmacy canada candida viagra canadian pharmacies stendra canada online pharmacy cialis from canada drugs for sale on internet canada online pharmacies reviews canadian prescriptions online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:31 ب.ظ

Many thanks! A lot of information.

cialis super kamagra cialis 10mg prix pharmaci cialis 20 mg cut in half cialis prezzo in linea basso how does cialis work miglior cialis generico cialis efficacit cialis side effects cialis arginine interactio sublingual cialis online
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:33 ب.ظ

Regards, Loads of data!

buy name brand cialis on line buy cialis online nz cipla cialis online cialis generico online bulk cialis best generic drugs cialis cialis price in bangalore cialis uk fast cialis online prezzo cialis a buon mercato
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:02 ق.ظ

This is nicely expressed! .
order viagra online usa buy viagra online india cheapest place to buy viagra online buy pfizer viagra how to get viagra free viagra tablets online buy sildenafil uk online purchase of viagra viagra from usa pharmacy how can i order viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:47 ب.ظ

You said it adequately..
cipla cialis online cialis 5 mg enter site very cheap cialis cialis lilly tadalafi wow cialis tadalafil 100mg buy name brand cialis on line cialis for sale in europa brand cialis generic we choice cialis pfizer india acheter cialis kamagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:04 ق.ظ

Superb stuff. Appreciate it!
tadalafil 20mg tadalafil the best choice cialis woman trusted tabled cialis softabs rezeptfrei cialis apotheke low dose cialis blood pressure look here cialis cheap canada recommended site cialis kanada cialis cuantos mg hay cialis y deporte
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:41 ق.ظ

Terrific forum posts. Thank you!
cialis sans ordonnance cialis cuantos mg hay cialis price in bangalore online prescriptions cialis calis generic cialis pro cialis 100 mg 30 tablet overnight cialis tadalafil cialis official site generic for cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ

Thank you! An abundance of information!

price cialis wal mart pharmacy cialis for sale south africa american pharmacy cialis cialis generique prescription doctor cialis when will generic cialis be available walgreens price for cialis cialis e hiv cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:53 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
price of viagra tablets buy viagra uk without prescription where can i buy cheap viagra online sildenafil generic uk buy viagra with paypal where can you buy viagra uk buy generic viagra online online prescription for viagra online pharmacy generic viagra viagra online uk
شنبه 18 فروردین 1397 04:43 ق.ظ

You've made your position quite effectively.!
order a sample of cialis prices for cialis 50mg low dose cialis blood pressure cialis prices only here cialis pills costo in farmacia cialis cialis kaufen cialis kaufen bankberweisung callus cialis australian price
شنبه 4 فروردین 1397 03:26 ق.ظ

Thank you. Lots of facts!

cialis soft tabs for sale usa cialis online cialis therapie cialis wir preise walgreens price for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis tadalafil how much does a cialis cost cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis
جمعه 17 شهریور 1396 10:24 ق.ظ
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share
some stories/information. I know my subscribers would appreciate your
work. If you're even remotely interested, feel free to send me an email.
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:51 ق.ظ
We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your website offered us with useful information to work on. You have performed an impressive process and our entire group
shall be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی