تبلیغات
این منتقم... - تعالیم دوازده گانه بهائیت
 
این منتقم...
شیعتی مهما شربتم عذب ماء فاذكرونی أو ســمعـتـم بشــهید او غریـب فانـدبونی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مرتضی جاوید فر
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما کاربر عزیز آیا حج باید تحریم شود یا نه ؟(البته با توجه به بی احترامی که وهابیت و آل سعودی نسبت به شیعیان دارند)برچسبها
اصول بدیهی بهائیت كه از فرائض( واجبات) این فرقه است در 12 قسم معرفی می شود:

1- حقیقت جویی( تحری حقیقت)
2- گزینش زبان ( جدا از زبان مادری) وخط جهانی برای برقراری ارتباط ( با عموم مردم ومذاهب جهت تبلیغ وگرایش به بهائیت)
3- ترك تمام تعصب ها.
4- تساوی حقوق زن ومرد.
5- صلح عمومی.
6- تعدیل معیشت همگانی ورفع مشكلات اقتصادی.
7- جهان بشری محتاج نفثات روح القدس است.
8- تعلیم وتربیت عمومی واجباری.
9- تشكیل دادگاه كبری بین المللی.
10- وحدت عالم انسانی.
11- دین باید سبب الفت ومحبت باشد.
12- دین باید مطابق علم وعقل باشد.

این تعالیم را عبدالبها ( عباس افندی) با الهام ازافكارنویی كه در اروپا وامریكا پدید آمده بودونیز برخی از گفتار هیكل مبارك ( بها) تنظیم نمود.

او به كمپانی لوح سازی حیفا دستور داد الواحی با نام حسین علی( بها) ساخته ودرآن اشاراتی به تعالیم 12گانه بهائیت نماید.(حقیقت آنست كه همه این تعالیم ازدیگران گرفته شده وابداع بهائیت نیست بلكه نمادی توخالی از این مذهب است وبسیاری از رفتار وكردار آنها وحتی گفتار رهبران بهائیت مخالف ومتضاد با این تعالیم است. این تعالیم به عنوان ابزاری برای پوشاندن چهره واقعی این فرقه است كه خیلی از افراد گول ظاهر آن را می خورند.)

اداره جوامع بهائی:

محفل روحانی محلی در هر شهری از یك گروه 9نفره انتخاب می شود بدین صورت كه این اعضا 9نفره بدون كاندیدا شدن وتبلیغات با رای مخفی انتخاب می شوند.یعنی هر كس 9را كه به نظر خودش شرایط بهتری دارد برای قرار گرفتن درقالب تشكیلات انتخاب می كند.وهیچكس حتی زن وشوهر از رای یكدیگر مطلع نمی شوند.9نفری كه رای بالاتری می آورند بدون حد نصاب به عنوان اعضای محفل محلی انتخاب می شوند تا تصمیمات اداره جامعه بهائی را اخذ نمایند.(این گونه انتخابات اگرنقص نداشته باشد كه دارد بعید است درجایی برگزار شود زیرا هر كس می تواند به خود یا خانواده خود رای دهد وچون حد نصابی در كار نیست هركس كه خانواده وفامیل پر جمعیتی داشته باشد می تواند درجمع 9نفر قرار گیرد كه در این صورت اداره جامعه بهائی بدست افراد كاربلد نمی افتد.)

نمایندگان منتخب حوزه فعالیتی این محافل اعضای محفل روحانی ملی را انتخاب می كنند.ازبین تمام افراد جامعه بهائی در هر كشور اعضای محفل همان كشور انتخاب می شود.واعضای بیت العدل اعظم كه صدر محافل است توسط اعضای محافل ملی انتخاب می شوند.اعضای محافل محلی وملی می توانند مذكر یا مؤنث باشند اما درمحفل بیت العدل فقط باید مردان حضور داشته باشند( قابل توجه اصل 4تساوی حقوق مرد وزن)كه این قانون كتاب اقدس است.

بیت العدل هم اكنون در شهر حیفای فلسطین ( اسرائیل غاصب) محل تبعید بها وخانواده اوست كه مدت طولانی در آنجا زندانی بودند.

ساخت مذهب:

دشمنان ادیان الهی از ابتدا سیاست مذهب تراشی را در پی گرفتند تا در كنار ادیان الهی وپیامبران ادیان با تحریف مذهب حق واختراع یك مذهب ومسلك جدید جدا از تضعیف حق عده ای را به سمت وسوی خوئد كشید تا منافع شیطانی ودنیوی خود را تامین نمایند.

این ویژگی كه در استعمار به نحو زیركانه وفریب دهنده تری وجود دارد افكار عمومی را از حقیقت به دور نگه داشته تا سود بیشتری نصیبش شود.نمونه آن هم در مورد بهائیت و وهابیت است كه باعث رشد ونمو این دو نوزاد كریه در جامعه اسلامی شده است.

درحال حاضر در دنیای امروز مسالك ومذاهب جدید با اهداف نفسانی با شكل وساختار نو با چهره های علمی وسیاسی با پسوندهای مختلف خصوصا ایسم خلق شده اند وروز به روز در حال رشد هستند.بودجه تامین مخارج آنها وسرپا ماندن مذاهب ساختگی نیز از جیب مردم وطرفداران گول خورده این فرقه ها برآورد می شود.در عین حال سودش به نفع استعمار ورهبران این مذاهب است واگر ضرری باشد باز متوجه مردم است كه به خاطر جهل خود فریب خورده اند.

از ابتدای ظهور اسلام مسلمانان شاهد تفریق مذهب وظهور فرقه های جدید بودند كه این بعد از رحلت نبی اكرم بسیار بیش از پیش خود را نشان داد. پشت تمام این فرقه های نوظهور اهداف سیاسی،دنیوی،وپوچ ونفسانی بود كه حتی در بسیاری از موارد قربانی جانی ومالی هم می گرفت كه باز ضرر آن متوجه پیروان آن ادیان ساختگی بود. نه رؤسا ورهبران آن فرقه ها.

با نگاه دقیق به سالیان صدر اسلام متوجه می شویم جدا از جریان حكمیت وخوارج كه مشكلاتی در اتحاد بین مسلمانان ایجاد كرد.بیشترین انحراف مذهبی در قرون دوم وسوم هجری قمری بوده است.درقرن هفتم ابن تیمیه با برداشت شخصی ونادرست از دین ومذهب عقیده ای جدید ساخته ومذهبی نو بوجود آورد.كه بعد ازیك دوره نزول دوباره درقرن 12سیرصعودی خود راتوسط یك شخص كم جنبه بنام محمدبن عبدالوهاب پی گرفت كه با تغییر برخی از اصول وپا فشاری روی عقایدی دیگر پایه وهابیت را استواركرد.كه یكی دیگر از نمونه های گهواره چرخانی مذاهب انحرافی توسط استعمار را روشن می كند.باضربه های مهلكی كه استعمار از اسلام خصوصا تشیع نوش جان كرده بود برای مقابله ورسیدن به اهدافش بهترین راه را مشغولیت اسلام از درون می دانست لذا هزینه های هنگفتی را برای رشد این فرقه فراهم كرد.

استعمار بعد از شناسایی افراد مستعد مذهب سازی ( كسانی كه جنب داشتن مقداری علم ومقام علمی در دین را ندارند وهر روز سینه خود را به نشانه فزونی علمشان وجب می كنند وندای انا العالم سر می دهند.) با حمایت مالی از آنها وبال وپر دادن به عقایدشان سوار بر مركب آنها شده وتا جایی كه بتواند می تازد تا سد راه مذهب حق شده وخواسته خود را به مرحله اجرا در آورد.

حامیان مذاهب انحرافی( استعمار):

روسیه:درحوالی سال 1260هجری قمری دولت روس برای پیشگیری از اینكه ایران به فكرحمله به روس وبازپس گیری شهرهای از دست رفته خود نباشد صلاح را درآن دید كه ایران را به اختلافات مذهبی واخلاقی مشغول كند.لذا با سیاست خاصی ازسید محمدعلی شیرازی خواست كه ادعای نیابت وبابیت از امام زمان (عج) راپیش گیرد كه این شخص كم جنبه خود راچنین معرفی كرد وبعد نیز ادعاهای بزرگتری نمود.( دربهائیت 1عنوان شد.) البته روسیه نتوانست تا آخر ازاوحمایت كند آنهم به دلیل مخالفت شدید علما با باب ( سیدمحمدعلی شیرازی) وافكار او بودند.

زمانی كه طرفداران باب سوء قصدی به جان ناصرالدین شاه نمودند همگی دستگیر شدند كه یكی از آنها بها بود كه باكمك دولت روس وسفیرش در ایران بعد مدتی آزاد وبهمراه برادرش یحیی به بغداد منتقل شدند.یكی از كارمندان دولت روسیه با نام پرنس دالكوركی در سفارت روسیه درایران مدعی مسلمانی شد وبا پوشیدن لباس روحانی از این طریق جاسوسی می كرد وبا بها ارتباط برقرار می كرد.

بها دركتاب مبین خود از امپراطور روسیه به دلیل دستور به سفارتش جهت آزادی از زندان وفراهم كردن مقدمات سفر به بغداد تشكر می كند كه این قویترین سند برای حمایت روسیه از این فرقه گمراه است.

فرانسه:زمانی كه بها با كمك روس به بغداد رفت در آنجا فرانسه از طریق نماینده خود در ملاقات با بها حمایت فرانسه از او وافكارش وتامین امنیت جانی ومالی او را اعلام می كند.(هم اكنون نیز فرانسه هم پیمان با امریكا به خاطر به رسمیت نشناختن این فرقه در هرمسئله ای علیه ایران اعلامیه صادر می كند.)

امریكا:عباس افندی رهبر دوم بهائیت وبانی شكستن حصر ارتباط با روس وایجاد ارتباط با امریكا وانگلیس بعد جنگ جهانی اول بهائیت را ستون پنجم امریكا كرد.

در زمان شوقی ربانی رهبر سوم بهائیت فرزند یكی از روحانیون كلیسای اسقفی كه متولد امریكا بود با نام چارلز سین ریمی باحمایت ونفوذ امریكا به دستور شوقی به ریاست بیت العدل اعظم انتخاب شد.( امریكا امروزه ازجهات مختلف به خاطر به رسمیت نشناختن این فرقه،ایران را مورد فشار قرار می دهد.)

فرزند شوم امریكا( اسرائیل): قبل از تاسیس دولت نامشروع وباطل صهیون در فلسطین بها به آن سرزمین تبعید شده بود.درزمان شوقی ربانی وقتی اومخالفت كشورهای اسلامی ومردم مسلمان را با تشكیل دولت اسرائیلی دید در پیام نورزبه بهائیان چنین گفت: مصداق وعده الهی به فرزندان خلیل و وارثان موسی كلیم،دولت اسرائیل در سرزمین قدس مستقر شده است( خوش خدمتی تا چه حد؟) در مقابل دولت اسرائیل بهائیت را به عنوان یك دین الهی شمرده ومعرفی نمود وحمایتش را از این فرقه اعلام كرد.

انگلیس:دولت انگلیس با اطلاع از سفر بها به بغداد به سفیر خود در آن شهر دستور ملاقات با بها را داد واز او خواست حمایت انگلیس را ازاو ودینش به برساند. این حمایت زمان اختلاف بها با برادرش یحیی خود را چنین نشان داد كه انگلیس از تركیه خواست در دادگاه حكم تبعید بها را به عكا صادر كند كه از همان لحظه یحیی از صحنه رهبری بهائیت خارج وشرایط برای رشد بهائیت به رهبری حسین علی بها فراهم شد.

سال 1977میلادی در ماه نوامبر وزیر خارجه انگلیس( زمان اعلام تشکیل دولت ملی یهود با نام اسرائیل در فلسطین) به فرمانده لشگرش در فلسطین دستور داد تا از بها حمایت كند وامنیت او را تامین نماید كه در مقابل بها نیز به لشگر انگلیس آذوقه داد كه به خاطر این خوش خدمتی بعد از جنگ جهانی اول لقب (sir) سر ونشان نایت هود را كسب كرد.

چارلز سین ریمی كه با حمایت امریكا به دستور شوقی رئیس بیت العدل شده بود با نفوذ انگلیس وحمایتش از شوقی ربانی بركنار شد وبه جای آن یك هیات 9نفره تا سال 1963میلادی اداره بهائیت را به عهده گرفت. هم اكنون نیزهر پنج سال یك بار از طرف محافل ملی بهائیت 9نفر با نفوذ انگلیس برای بیت العدل انتخاب می شوند تا برای اداره جامعه و نیز ایجاد قوانین دینی تصمیمات لازم را اخذ نمایند كه سرفصل اهداف آنها حمایت از اسرائیل و رابطه مستمر با این دولت ظالم است.

نگارش یافته توسط محمود قوچانی

رهبران شیعه : ادیان و فرقنوع مطلب : مختلف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 تیر 1398 08:59 ق.ظ

Helpful postings. Cheers!
cialis sale online prezzo di cialis in bulgaria precios de cialis generico generic cialis at walmart buy cialis online nz enter site 20 mg cialis cost cialis 20 mg cost costo in farmacia cialis generic cialis in vietnam achat cialis en itali
یکشنبه 2 تیر 1398 04:59 ب.ظ

You actually revealed that perfectly!
cialis 30 day trial coupon cialis y deporte achat cialis en itali cialis 50 mg soft tab india cialis 100mg cost overnight cialis tadalafil cialis for sale in europa sublingual cialis online cialis daily only now cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 09:20 ق.ظ

You actually reported that fantastically!
safe dosage for cialis cilas generic cialis in vietnam cialis side effects cialis generique what is cialis cialis qualitat 5 mg cialis coupon printable overnight cialis tadalafil cialis lilly tadalafi
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:31 ق.ظ

Cheers. Numerous knowledge!

generic cialis soft gels acquisto online cialis safe dosage for cialis buy cialis uk no prescription estudios de cialis genricos buy cialis online nz legalidad de comprar cialis cialis generico postepay cialis sicuro in linea cialis tablets
شنبه 25 خرداد 1398 03:06 ب.ظ

Regards! I enjoy it!
bulk cialis cialis purchasing cialis 50 mg soft tab how to purchase cialis on line american pharmacy cialis dosagem ideal cialis cialis savings card cialis pills price each prices on cialis 10 mg only best offers 100mg cialis
جمعه 16 آذر 1397 04:57 ق.ظ

Amazing a good deal of good data!
tadalafilo cilas cialis daily reviews cialis qualitat overnight cialis tadalafil cialis coupons cialis reviews when can i take another cialis prescription doctor cialis how does cialis work
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:50 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of knowledge!

cialis cipla best buy cialis savings card cialis kaufen bankberweisung does cialis cause gout buy cialis online nz cialis patent expiration calis tadalafil 5mg buy brand cialis cheap free cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:51 ب.ظ

You actually revealed that adequately!
viagra vs cialis cialis et insomni acheter cialis kamagra usa cialis online best generic drugs cialis cialis lilly tadalafi cialis generique cialis uk generic cialis levitra cuanto cuesta cialis yaho
یکشنبه 11 آذر 1397 03:07 ب.ظ

You actually stated that well!
acquistare cialis internet cialis online napol prezzo cialis a buon mercato cialis 20mg prix en pharmacie cialis cost cialis dosage cialis daily order generic cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra vs cialis vs levitra
یکشنبه 11 آذر 1397 03:22 ق.ظ

Valuable posts. Appreciate it!
acheter cialis kamagra comprar cialis 10 espa241a purchasing cialis on the internet pastillas cialis y alcoho cost of cialis per pill we use it cialis online store cialis canada on line safe dosage for cialis cialis generico milano cialis name brand cheap
شنبه 10 آذر 1397 02:58 ق.ظ

This is nicely said! .
cialis super kamagra cialis qualitat acheter cialis kamagra enter site natural cialis cialis dosage recommendations buy cialis online cheapest effetti del cialis enter site 20 mg cialis cost cialis efficacit walgreens price for cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:41 ب.ظ

Fine material. Thanks a lot.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily new zealand cialis coupon acheter cialis meilleur pri tesco price cialis price cialis best cialis 20 mg best price cialis daily new zealand when will generic cialis be available cialis 5 effetti collaterali
جمعه 9 آذر 1397 03:55 ق.ظ

You revealed that adequately!
cialis y deporte cialis with 2 days delivery tadalafil 5mg canadian discount cialis deutschland cialis online generic cialis review uk dosagem ideal cialis fast cialis online i recommend cialis generico prix cialis once a da
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:04 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci miglior cialis generico prix cialis once a da cialis 20 mg cut in half 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis 20mg uk dose size of cialis generico cialis mexico deutschland cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:00 ق.ظ

You reported that really well.
cialis online holland tadalafil 20mg generic cialis levitra we choice free trial of cialis cialis dosage amounts cialis manufacturer coupon cialis coupons comprar cialis navarr interactions for cialis safe site to buy cialis online
جمعه 20 مهر 1397 12:20 ق.ظ

You stated this superbly!
buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg buy levitra levitra online generic levitra levitra 20 mg generic levitra vardenafil levitra 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 01:36 ب.ظ

Kudos, I enjoy it!
cialis tadalafil cialis dosage amounts female cialis no prescription purchasing cialis on the internet deutschland cialis online cialis generico cialis generisches kanada comprar cialis 10 espa241a discount cialis cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 08:46 ق.ظ

Thank you. Lots of stuff!

buy online cialis 5mg cialis australia org india cialis 100mg cost cialis coupons printable only now cialis 20 mg cialis authentique suisse cialis en mexico precio only now cialis 20 mg we choice cialis uk prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 7 مهر 1397 09:14 ق.ظ

Whoa tons of amazing tips.
viagra vs cialis vs levitra when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri cialis dose 30mg cialis pills cialis dosage amounts buy original cialis online prescriptions cialis cialis generic availability cialis herbs
شنبه 31 شهریور 1397 10:21 ب.ظ

You said it adequately..
canadian pharmaceuticals buy viagra now canada online pharmacies medication Northwest Pharmacy canada online pharmacies for men Canadian Pharmacy USA canadian pharmacies-24h drugs for sale canadian viagra online pharmacy canada
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

You said this well!
cialis 5 mg funziona viagra vs cialis venta de cialis canada import cialis generic cialis with dapoxetine cialis 100mg suppliers warnings for cialis generic cialis tadalafil cheap cialis cialis super acti
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:56 ق.ظ

Many thanks, A good amount of posts!

canadian online pharmacies reviews Northwest Pharmacy north west pharmacy canada Canadian Pharmacy USA north west pharmacies canada canadian pharmaceuticals canadian prescriptions online serc 24 mg trust pharmacy canadian canadian pharmacy world canadian drug
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:27 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
buy viagra canada online order viagra no prescription best site to buy viagra viagra buy where can i buy real viagra online prescription viagra uk sildenafil uk online ordering viagra online can you buy viagra at cvs buy now viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:25 ب.ظ

Thank you. Awesome stuff.
cialis generic cialis sans ordonnance prix cialis once a da cialis name brand cheap cialis side effects dangers cialis baratos compran uk buy cheap cialis in uk cialis kaufen wo cialis online deutschland cialis rezeptfrei
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:23 ب.ظ

Kudos! Useful stuff.
cialis 30 day trial coupon cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis per paypa cialis en 24 hora cialis patentablauf in deutschland 200 cialis coupon cialis 20mg what is cialis tadalafil 5mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:56 ق.ظ

You reported it well!
buy generic viagra without prescription buy viagra locally to buy viagra online buy real viagra online usa best buy viagra where to purchase viagra online viagra to buy online uk viagra cheap uk how to get viagra prescription online order cheap viagra
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ

Incredible many of useful knowledge!
cialis 20mg enter site natural cialis canadian discount cialis cialis in sconto cialis pills price each acheter du cialis a geneve cialis venta a domicilio how much does a cialis cost cialis daily reviews acquisto online cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:24 ق.ظ

Reliable stuff. Thanks.
buy canada viagra buy generic viagra cheap online pharmacy generic viagra cheap levitra buy super viagra online viagra uk price on viagra generic viagra online usa generic viagra uk online viagra online cheap
شنبه 4 فروردین 1397 02:00 ق.ظ

Wow all kinds of good knowledge!
achat cialis en suisse precios cialis peru are there generic cialis cheap cialis we like it safe cheap cialis cialis 5 mg schweiz cialis kamagra levitra cialis 5 mg try it no rx cialis buying cialis on internet
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:15 ق.ظ

You actually reported that adequately.
dose size of cialis deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher wow cialis tadalafil 100mg prices for cialis 50mg cialis kamagra levitra prezzo di cialis in bulgaria cialis tablets for sale purchasing cialis on the internet cialis prices
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی